Ζώνες Van Allen: Μεταβολές ενεργητικών ηλεκτρονίων

- Εισαγωγή σε επιλεγμένα στοιχεία διαστημικής φυσικής και τεχνολογίας

- Γνωριμία με τις ζώνες ακτινοβολίας Van Allen και με τις δυναμικές μεταβολές τους

- Γνωριμία με τις μεταβολές του γεωμαγνητικού πεδίου και με τη σημασία τους για τις ζώνες Van Allen

- Επεξεργασία δορυφορικών μετρήσεων ενεργητικών ηλεκτρονίων με το πακέτο λογισμικού MATLAB