Μέρος Πέμπτο: Δίκαιο, Αναδυόμενες Τεχνολογίες και Ηθικές Προκλήσεις

12. Τεχνητή Νοημοσύνη και νέα προκλήσεις για το νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο

13. Εξατομικευμένη Ιατρική και νέες προσεγγίσεις και τάσεις στο Ρυθμιστικό Πλαίσιο