Μέρος IV. Ενέργεια, Περιβάλλον, Αειφορία και Κοινωνικοτεχνολογικοί Μετασχηματισμοί

1. Μοντέλο Πολύ-επίπεδων Προοπτικών και Μεταβάσεων: Μία τυπολογία ιστορικών κοινωνικοτεχνικών μετασχηματισμών

Schot, Johan and Geels, Frank W (2008) Strategic niche management and sustainable innovation journeys: theory, findings, research agenda, and policy. Technology Analysis and Strategic Management, 20 (5). pp. 537-554. ISSN 0953-7325 Schot, Johan and Kanger, Laur (2018) Deep transitions: emergence, acceleration, stabilization and directionality. Research Policy. pp. 1-15. ISSN 0048-7333

 

2. Το ζήτημα της ισχύς και της εξουσίας

Stirling, Andrew (2008) "Opening up" and "closing down" power, participation, and pluralism in the social appraisal of technology. Science, Technology, and Human Values, 33 (2). pp. 262-294. ISSN 0162-2439

Smith, Adrian and Stirling, Andy (2007) Moving Outside or Inside? Objectification and Reflexivity in the Governance of Socio-Technical Systems. Journal of Environmental Policy and Planning, 9 (3-4). pp. 351-373. ISSN 1523-908X

3. Οι χρήστες, οι χρήσεις, δημοκρατικά σχήματα συγκρότησης των τεχνολογιών και καινοτομιών στις μεταβάσεις αεφορίας

Smith, Adrian and Stirling, Andrew (2017) Innovation , sustainability and democracy: an analysis of grassroots contributions. Journal of Self-Governance and Management Economics, 6 (1). pp. 64-97. ISSN 2329-4175

Schot, Johan, Kanger, Laur and Verbong, Geert (2016) The roles of users in shaping transitions to new energy systems. Nature Energy. ISSN 0001-4966