4η ενότητα: Ποιητικές ετυμολογίες – Προσωκρατικοί

Για τη "φιλολογική" ερμηνεία των ποιητών και την αμφισβήτησή της μέσω των Προσωκρατικών φιλοσόφων βλ. το έγγραφο 4.1. Ποιητικές ετυμολογίες – Προσωκρατικοί