3η ενότητα: Τέχνη ή ἐμπειρία;

Ένα κεντρικό ερώτημα που αφορά στην επιστημολογική αξία της κλασικής φιλολογίας είναι αν επιστήμη που θεμελιώνεται κατά τους αλεξανδρινούς χρόνους εγγράφεται στο σύστημα των αρχαίων επιστημών ως τέχνη ή ως ἐμπειρία. Με έναυσμα τις μαρτυρίες του Σέξτου Εμπειρικού σχετικά με τη διαμάχη των θεωρητικών της φιλολογίας θα μελετήσουμε στην ενότητα αυτή το σχετικό ερώτημα επί τη βάσει της μεθοδογικής προσέγγισης των αλεξανδρινών φιλολόγων κατά την ερμηνευτική ενασχόλησή τους με θέματα που αφορούν σε γλωσσικά προβλήματα του εκάστοτε λογοτεχνικού κειμένου. Στόχος μας είναι να αναδείξουμε πώς ένα κεντρικό μεθοδολογικό ερώτημα μετατρέπεται σε πρόβλημα σχετικά με τον επιστημολογικό προσδιορισμό της φιλολογίας.

Τα κείμενα προς μελέτη βρίσκονται στα έγγραφα ως 3.1. Τέχνη ή ἐμπειρία – Αλεξανδρινοί φιλόλογοι