4η ενότητα: Η σημασία των εγκλίσεων στις κύριες προτάσεις

Για τις σημασίες των διαφόρων εγκλίσεων στις κύριες προτάσεις βλ. έγγραφο 5. Εγκλίσεις στις κύριες προτάσεις.