3η ενότητα: Χρόνος – Ποιόν ενέργειας / Ρηματική όψη

Η διάκριση των χρονικών βαθμίδων και του ποιού ενέργειας / της ρηματικής όψης στην οριστική και στις υπόλοιπες εγκλίσεις, καθώς και στους απαρεμφατικούς και τους μετοχικούς τύπους.

Βλ. Έγγραφο 4. Χρόνος - Ποιόν ενέργειας.