2η ενότητα: ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ, ΕΛΕΝΗΣ ΕΓΚΩΜΙΟΝ

Το βασικό κείμενο το οποίο θα μελετήσουμε γλωσσικά και υφολογικά είναι ο λόγος του Ισοκράτη με τίτλο Ἑλένης ἐγκώμιον.

Το αρχαίο κείμενο βρίσκεται στα Έγγραφα της η-τάξης: 3. ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ, ΕΛΕΝΗΣ ΕΓΚΩΜΙΟΝ.