1η ενότητα: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ (1)

Στο πρώτο μάθημα θα αναφερθούμε στην επιστήμη της Κλασικής Φιλολογίας και θα κάνουμε επισκόπηση της βασικής εισαγωγικής βιβλιογραφίας στην Αρχαία Ελληνική Φιλολογία

Στο θέμα αυτό αφορά το έγγραφο 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Στη συνέχεια θα εξασκηθούμε στα σημεία στίξης, στην ορθογραφία και στον αρχαίο ελληνικό τονισμό με βάση τα κείμενα που υπάρχουν στο έγγραφο 2. ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1