Δημιουργικότητα και ψυχοπαθολογία στους καλλιτέχνες των Παραστατικών Τεχνών

Εισηγητής: Λάμπρος Γιώτης