Μυοσκελετικές παθήσεις του κάτω άκρου στους χορευτές

Εισηγητής: Νίκος Ρεΐσης