Εισαγωγή στην Ιατρική των Παραστατικών Τεχνών - Ο μουσικός σαν αθλητής

Εισηγήτρια: Κατερίνα Βαρδονικολάκη

Συνοπτική περιγραφή: στη συγκεκριμένη διάλεξη ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους λόγους για τους οποίους η Ιατρική στις Eρμηνευτικές Tέχνες αποτελεί ένα ιδιαίτερο κλινικό και ερευνητικό πεδίο καθώς επίσης και ποιοί είναι οι τομείς της αλλά και γιατί συχνά γίνεται σύγκριση των καλλιτεχνών με τους αθλητές.

Επιλεγμένη Βιβλιογραφία / Χρήσιμοι σύνδεσμοι:

1) https://www.ucl.ac.uk/prospective-students/graduate/taught/degrees/performing-arts-medicine-msc

2) https://www.sciandmed.com/mppa/

3)http://athletesandthearts.com/dev/wpcontent/uploads/Athletes_and_the_Arts___The_Role_of_Sports.12.pdf