Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική Επιδημιολογία

Η διάλεξη εισαγωγής στην περιβαλλοντική επιδημιολογία έχει στόχο να καλύψει τις πέντε (5) μεγάλες κατηγορίες παραγόντων κινδύνου που επηρεάζουν την υγεία των ανθρώπων. Δηλαδή να προσφέρει βασικές γνώσεις σε σχέση με τους φυσικούς, χημικούς, βιολογικούς, εργονομικούς και ψυχοκοινωνικούς παράγοντες που δυνατόν να επιδράσουν αρνητικά πάνω στην υγεία μας