Συζήτηση αποτελεσμάτων εφαρμογής. Συγκρότηση επιστημονικών κειμένων και παρουσιάσεων. Δημόσιες παρουσιάσεις εφαρμογών