1η εβδομάδα παρατήρησης σχολικής τάξης στο νηπιαγωγείο