Συζήτηση αποτελεσμάτων της έρευνας. Συγκρότηση επιστημονικών κειμένων και παρουσιάσεων. Δημόσιες παρουσιάσεις αποτελεσμάτων