2η εβδομάδα πραγματοποίησης των συνεντεύξεων σε σχολική τάξη νηπιαγωγείου