Μοντέλα ανάλυσης των απαντήσεων. Αποδελτίωση, αξιοπιστία, αποτελέσματα