Η συνέντευξη με παιδιά προσχολικής ηλικίας. Εναλλακτικές προσεγγίσεις, αξιοπιστία αποτελεσμάτων, ηθική της έρευνας