Μέθοδοι ανάσυρσης των προϋπαρχουσών ιδεών των παιδιών για έννοιες και όρους που χρησιμοποιούν οι φυσικές επιστήμες