1. Θεωρητική πλαισίωση της διδακτικής της      λογοτεχνίας
  2. Θεωρητική τεκμηρίωση πρώτης διδακτικής      παρέμβασης (π.χ. Το παραμύθι).
  3. Εύρεση πρωτογενών και δευτερογενών πηγών - Διαμόρφωση πρώτης διδακτικής πρότασης -  Εικονική παρουσίαση στην τάξη -  Αξιολόγηση από το σύνολο των φοιτητριών/ φοιτητών -        Επαναδιατύπωση
  4. Επίσκεψη στο Νηπιαγωγείο
  5. Επανάληψη της διαδικασίας για τη δεύτερη διδακτική παρέμβαση (Βήματα 2, 3, 4, 5)
  6. Επανάληψη της διαδικασίας για την τρίτη  διδακτική παρέμβαση (Βήματα 2, 3, 4, 5)
  7. Γενική αξιολόγηση των παρεμβάσεων