1. Εισαγωγή στην τέχνη της κούκλας

Η πρώτη ενότητα περιλαμβάνει μια σύντομη ιστορική αναδρομή και ανίχνευση στις ιδιαιτερότητες μιας τέχνης που συνθέτει στοιχεία από πολλές τέχνες: παραδοσιακό κουκλοθέατρο (μορφές και τεχνικές), το κουκλοθέατρο σήμερα στο διεθνή χώρο, το κουκλοθέατρο στην Ελλάδα.