Εξέλιξη της παραγωγής των θεατρικών σπουδών. Παρουσίαση και σύνθεση των σπουδών σε μια ενιαία παράσταση διακριτών επεισοδίων