Θεωρία και τεχνικές της αφήγησης. Κατασκευή σεναρίου θεατρικής σπουδής με κεντρικό θέμα από τις φυσικές επιστήμες. Παρουσίαση, συζήτηση και μετατροπές των σεναρίων.