Παγκόσμια Βαρύτητα

Ο νόμος της παγκόσμιας βαρύτητας, επιτάχυνση της βαρύτητας και βαρυτικές δυνάμεις, το βαρυτικό πεδίο, οι νόμοι του Κέπλερ για την κίνηση των πλανητών.