Ισορροπία και Ελαστικότητα

Συνθήκες ισορροπίας, κέντρο βάρους, ελαστικές ιδιότητες στερεών.