Κίνηση Στερεών Σωμάτων

Μεγέθη περιστροφικής κίνησης, συσχέτιση περιστροφικής και μεταφορικής κίνησης, κινητική ενέργεια περιστροφής, ροπή αδρανείας, ροπή, 2ος Νόμος του Νεύτωνα για την περίπτωση της περιστροφής, ενέργεια και περιστροφική κίνηση, κύλιση, στροφορμή, μη απομονωμένο σύστημα, απομονωμένο σύστημα, γυροσκοπική κίνηση.