Ενότητα 2. Ισορροπίες

Χημικό δυναμικό ενός συστατικού – διάγραμμα (πολλών) φάσεων. Μίγματα ουσιών. Μερικές γραμμομοριακές ιδιότητες. Ισορροπίες υγρών-αερίων, στερεών-υγρών, υγρών-υγρών, συστημάτων δύο ή περισσότερων συστατικών.

Λέξεις Κλειδιά: Κανόνας των φάσεων, φάσεις, ισορροπία φάσεων, σύσταση φάσεων, γραμμομοριακά κλάσματα, διαγράμματα φάσεων, αναμίξιμα και μη συστατικά.