Ασκ. ΠΟ10. Μακροοικονομική πολιτική

Ερώτηση 2 / 10 (Πολλαπλής Επιλογής (Πολλαπλές Απαντήσεις) — 0 βαθμοί) 

Η αύξηση του επιτοκίου προκαλεί: