Ασκ. ΠΟ8. Μακροοικονομική της Ανοικτής Οικονομίας

Ερώτηση 1 / 17 (Πολλαπλής Επιλογής (Πολλαπλές Απαντήσεις) — 0 βαθμοί) 

Εμπορικό ισοζύγιο μιας χώρας είναι η αξία των εξαγωγών μιας χώρας: