Ασκ. ΠΟ6. Χρήμα Τράπεζες Πίστη


Ερώτηση : 1 / 13 (0 βαθμοί)

Πολλαπλής Επιλογής (Πολλαπλές Απαντήσεις)
Ποιό από τα παρακάτω δεν είναι χρήμα-αγαθό;