Ασκ. ΠO4. Κατανάλωση Επένδυση & Αποταμίευση

Ερώτηση 1 / 13 (Πολλαπλής Επιλογής (Πολλαπλές Απαντήσεις) — 0 βαθμοί) 

Σε μια κλειστή οικονομία, το συνολικό ποσό της επένδυσης προέρχεται από: