Ασκ. ΠΟ3. Οικονομική Μεγέθυνση

Ερώτηση 1 / 10 (Πολλαπλής Επιλογής (Πολλαπλές Απαντήσεις) — 0 βαθμοί) 

Η παραγωγικότητα εξαρτάται από το φυσικό κεφάλαιο, το ανθρώπινο κεφάλαιο, την τεχνολογική γνώση και: