Ασκ.ΠΟ 1.Γραφήματα


Ερώτηση : 1 / 10 (0 βαθμοί)

Πολλαπλής Επιλογής (Πολλαπλές Απαντήσεις)
Η κλίση μιας ευθείας είναι: