Ερώτηση 1 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Ερώτηση μοναδική 2

Ερώτηση 2 (Αντιστοίχιση — 2 βαθμοί) 

ταίριασμα 1

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. A1
A. B1
2. Πρωτεύουσα της Ελλάδας είναι η
B. Αθήνα
3. A2
C. B2
4. Πρωτεύουσα της Αγγλίας είναι το
D. Λονδίνο