Τύπος ΚάτωAρχείοΜέγεθοςΗμερομηνία
Εξετάσεις  5/4/15 
Παλαιότερα  24/8/16 
Σημειώσεις 2023  29/2/24 
Προγράμματα  10/6/24 
2024 Σημειώσεις 23  5.72 MB26/5/24
2024 Σημειώσεις 19  5.67 MB19/5/24
2024 Σημειώσεις 1  4.07 MB11/3/24
2024 Σημειώσεις 2  4.84 MB14/3/24
2024 Σημειώσεις 13  1.44 MB18/4/24
2024 Σημειώσεις 4  3.75 MB29/3/24
2024 Σημειώσεις 20  1007.24 KB19/5/24
Κβαντική Οπτική και Lasers (2015)  
Βιβλίο διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/2108 ISBN: 978-960-603-073-4
6.21 MB29/2/24
2024 Σημειώσεις 0  5.47 MB29/2/24
2024 Σημειώσεις 29  1.29 MB13/6/24
2024 Σημειώσεις 14  12.49 MB18/4/24
2024 Σημειώσεις 27  1.04 MB10/6/24
Εξέταση ΚΟΛ 02-07-2024 Θέματα και Απαντήσεις  2.61 MB7/7/24
Κβαντική Οπτική (2023)  
Βιβλίο διαθέσιμο στο: htp://dx.doi.org/10.57713/kallipos-185 ISBN: 978-618-5726-65-2
18.82 MB29/2/24
Quantum Optics (2023)  
Βιβλίο διαθέσιμο στο: https://dx.doi.org/10.57713/kallipos-186 ISBN: 978-618-5726-66-9
21.16 MB29/2/24
2024 Σημειώσεις 10  905.7 KB11/4/24
2024 Σημειώσεις 11  3.96 MB11/4/24
2024 Σημειώσεις 12  1.87 MB11/4/24
Rabi exact solution by Nikos Sourlas  4.62 MB11/4/24
2024 Σημειώσεις 26  9.93 MB7/6/24
2024 Σημειώσεις 16  5.66 MB13/5/24
2024 Σημειώσεις 9  4.17 MB8/4/24
2024 Σημειώσεις 17  2.37 MB13/5/24
2024 Σημειώσεις 18  5.51 MB13/5/24
2024 Σημειώσεις 3  4.75 MB21/3/24
2024 Σημειώσεις 21  3.13 MB26/5/24
2024 Σημειώσεις 15  13.31 MB23/4/24
2024 Σημειώσεις 24  5.32 MB31/5/24
2024 Σημειώσεις 25  901.62 KB31/5/24
2024 Σημειώσεις 7  
βοηθητικό υλικό κι υπενθυμίσεις
4.49 MB4/4/24
2024 Σημειώσεις 28  3.77 MB13/6/24
2024 Σημειώσεις 30  
δεν χρειάζεται για τις εξετάσεις φέτος
6.15 MB13/6/24
2024 Σημειώσεις 8  5.68 MB8/4/24
2024 Σημειώσεις 5  6.99 MB1/4/24
2024 Σημειώσεις 6  10.66 MB29/3/24
2024 Σημειώσεις 22  8.26 MB26/5/24