ΤύποςΌνομα ΚάτωΜέγεθοςΗμερομηνία
Ε01. Μέθοδοι Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Ι (2018-19)
Καθ: Αθανασιάδης & Αλικάκος
 28-10-2018 
Ε02. Μέθοδοι Εφαρμοσμένων Μαθηματικών ΙΙ (2019-20)
Καθ: Αθανασιάδης & Στρατής
 09-10-2019 
Ε03. Υπολογιστικά Μαθηματικά Ι (2018-19)
Καθ: Νοτάρης (Ολοκληρωμένο)
 06-06-2019 
Ε04. Αριθμητικές Μέθοδοι για ΜΔΕ (2017-2018)
Καθ: Δουγαλής (Ολοκληρωμένο)
 06-06-2019 
Ε04. Αριθμητικές Μέθοδοι για ΜΔΕ (2019-2020)
Καθ: Δουγαλής
 19-02-2020 
Ε05. Εφαρμοσμένη Γραμμική Άλγεβρα
Καθ: Μητρούλη
 03-04-2020 
Ε06. Εφαρμοσμένη Συναρτησιακή Ανάλυση (2017-18)
Καθ: Μπαρμπάτης (Ολοκληρωμένο)
 06-06-2019 
Ε06. Εφαρμοσμένη Συναρτησιακή Ανάλυση (2018-19)
Καθ: Μπαρμπάτης (Ολοκληρωμένο)
 06-06-2019 
Ε07. Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις και Δυναμικά Συστήματα (2019-20)
Καθ: Αλικάκος
 25-02-2020 
Ε08. Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις Ι (2018-19)
Καθ: Μπαρμπάτης & Στρατής (Ολοκληρωμένο)
 06-06-2019 
Ε09. Υπολογιστικά Μαθηματικά ΙΙ (2018-19)
Καθ: Δουγαλής (Ολοκληρωμένο)
 06-06-2019 
Ε12. Θεωρία Ελέγχου (2018-19)
Καθ: Χαλικιάς (Ολοκληρωμένο)
 06-06-2019 
Ε14. Διακριτά Δυναμικά Συστήματα (2019-20)
Καθ:Χαλικιάς
 09-10-2019