Σεμινάριο Ιταλικής Ιστορίας και Ιστοριογραφίας
http://eclass.uoa.gr/courses/ILL123/ &
ekpa.academia.edu/ΣεμινάριοΙταλικήςΙστορίαςκαιΙστοριογραφίαςΕΚΠΑ

KYΚΛΟΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ 2016-17

Η πρώτη συνάντηση του Σεμιναρίου Ιταλικής Ιστορίας και Ιστοριογραφίας θα
γίνει τη Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2016 (15:30) στην αίθουσα 812 της Φιλοσοφικής
Σχολής του ΕΚΠΑ (Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου).
Γ. Παγκράτης
gpagratis@isll.uoa.gr