ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ: Αναζήτηση βιβλιογραφίας – Πηγές

 

*** Ενδεικτικά βλ. στο eclass του μαθήματος (κάντε κλικ αριστερά στα ΕΓΓΡΑΦΑ) για ενδεικτικές οδηγίες για τη συγγραφή εργασιών και την παράθεση των βιβλιογραφικών