Ύλη μαθήματος και συγγράμματαΗ ύλη του μαθήματος είναι η ακόλουθη:

Σύνταγμα και Συνταγματικό Δίκαιο. Πηγές του Συνταγματικού Δικαίου. Μορφολογία των πολιτευμάτων. Η ιστορία των πολιτευμάτων στην Ελλάδα.

Οι οργανωτικές βάσεις (θεμελιώδεις αρχές) του πολιτεύματος - ιστορική διαμόρφωση και σύγχρονη συνταγματική κατοχύρωση (: Η δημοκρατική αρχή. Το αντιπροσωπευτικό σύστημα. Το κοινοβουλευτικό σύστημα. Η αρχή της "προεδρευόμενης" δημοκρατίας. Η αρχή του πολυκομματισμού. Η αρχή της διάκρισης των λειτουργιών. Η αρχή του Κράτους Δικαίου. Η αρχή του Κοινωνικού Κράτους).

Τα πολιτειακά όργανα - αρμοδιότητες και βασικά στοιχεία για την οργάνωση και την λειτουργία τους (: Το εκλογικό σώμα. Η Βουλή. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Η Κυβέρνηση).

 

Προτεινόμενα συγγράμματα:

  • Αντώνης Παντελής, Εγχειρίδιο Συνταγματικού Δικαίου, εκδ. Λιβάνη, Αθήνα 2007.
  • Κώστας Χρυσόγονος, Συνταγματικό Δίκαιο, Β’ έκδοση, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2014.

Εξεταστέα ύλη (Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2018)Ανεξαρτήτως του βιβλίου που θα επιλεγεί, η εξεταστέα ύλη είναι η ακόλουθη:

Σύνταγμα και Συνταγματικό Δίκαιο. Πηγές του Συνταγματικού Δικαίου. Μορφολογία των πολιτευμάτων. Η ιστορία των πολιτευμάτων στην Ελλάδα.

Οι οργανωτικές βάσεις (θεμελιώδεις αρχές) του πολιτεύματος - ιστορική διαμόρφωση και σύγχρονη συνταγματική κατοχύρωση (: Η δημοκρατική αρχή. Το αντιπροσωπευτικό σύστημα. Το κοινοβουλευτικό σύστημα. Η αρχή της "προεδρευόμενης" δημοκρατίας. Η αρχή του πολυκομματισμού. Η αρχή της διάκρισης των λειτουργιών. Η αρχή του Κράτους Δικαίου. Η αρχή του Κοινωνικού Κράτους).

Τα πολιτειακά όργανα - αρμοδιότητες και βασικά στοιχεία για την οργάνωση και την λειτουργία τους (: Το εκλογικό σώμα. Η Βουλή. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Η Κυβέρνηση).

Ειδικότερα και με ιδιαίτερη έμφαση: Η τριγωνική σχέση μεταξύ Βουλής, Κυβέρνησης και Προέδρου της Δημοκρατίας, στο πλαίσιο της λειτουργίας του κοινοβουλευτικού συστήματος.