ΦΣ 107 Ηθική

Πληροφορίες

Διδάσκοντες

Διδάσκοντες

Ευάγγελος Πρωτοπαπαδάκης

Επίκουρος Καθηγητής Εφαρμοσμένης Ηθικής

5ος όροφος, κυψέλη 501, τηλέφωνο γραφείου 2107277574

e-mail:eprotopa@ppp.uoa.gr, website: www.protopapadakis.gr

Γεννήθηκα στην Αθήνα το 1972. Είμαι απόφοιτος του Κλασικού Λυκείου Αναβρύτων. Σπούδασα Φιλοσοφία στο Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του οποίου ανακηρύχθηκα Διδάκτωρ Φιλοσοφίας το 2002 με θέμα διδακτορικής διατριβής «Η Ιδέα της Ευθανασίας στην Σύγχρονη Βιοηθική». Από το 2004 διδάσκω στο Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Άρθρα μου έχουν δημοσιευθεί σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά, συλλογικούς τόμους και πρακτικά συνεδρίων. Έχω δημοσιεύσει τέσσερις μονογραφίες στα Ελληνικά και έχω επιμεληθεί την έκδοση δυο συλλογικών έργων στην Αγγλική, ενός στην Σερβική και ενός ακόμη στην Ελληνική. Είμαι μέλος της επιτροπής Βιοηθικής του Ε.Κ.ΠΑ. καθώς και της Έδρας Βιοηθικής της UNESCO, ως εκπρόσωπος της Ελλάδας. Είμαι, επίσης, μέλος διαφόρων φιλοσοφικών εταιρειών της ημεδαπής και της αλλοδαπής.

Προτεινόμενα συγγράμματα

Προτεινόμενα συγγράμματα

Θεοδόσης Πελεγρίνης, Ηθική Φιλοσοφία (Αθηνα: Πεδίο, 2014) [κωδικός Ευδόξου: 50704020]

Bernard Williams, Η Ηθική και τα Όρια της Φιλοσοφίας (Αθηνα: Αρσενιδης, 2009) [κωδικός Ευδόξου: 13256067]

Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

Το μάθημα θα εξετάσει τις πλέον σημαίνουσες ηθικές παραδόσεις από την κλασική αρχαιότητα έως και τις ημέρες μας. Συγκεικριμένα θα συζητηθούν η αρεταϊκή ηθική, η δεοντοκρατικές θεωρίες και η συνεπειοκρατική προσέγγιση. Θα εξετασθούν, επίσης, τόσο ζητήματα μεταηθικής, όσο και αντίστοιχα από το πεδίο της εφαρμοσμένης ηθικής.

Μέθοδοι διδασκαλίας

Μέθοδοι διδασκαλίας

Τα αντικείμενα του μαθήματος θα συζητηθούν κατά την αναλυτική μέθοδο, τουτέστιν δια της εξέτασης επιχειρημάτων, και όχι ιστορικά. Ο λόγος που επιβάλλει αυτό είναι πως το μάθημα δεν είναι φιλοσοφικό και όχι ιστορικό - είναι Ηθική και όχι Ιστορία της Ηθικής. Ωστόσο, δεν θα αδιαφορήσουμε για το ιστορικό μέρος, αφού, άλλωστε, η εξέλιξη της ηθικής σκέψης υπόκειται σε χρονική αλληλουχία, η παρακολούθηση της οποίας ενίοτε διευκολύνει την κατανόηση των επιχειρημάτων.

Μέθοδοι αξιολόγησης

Μέθοδοι αξιολόγησης

Οι φοιτητές αξιλογούνται επί τη βάσει γραπτής εξέτασης με το πέρας των παραδόσεων. Τα ερωτήματα που θα κληθούν οι φοιτητές να απαντήσουν θα εστιάζουν κυρίως σε όσα θα εξετασθούν κατά την διάρκεια των παραδόσεων, και δευτερευόντως σε όσα περιλαμβάνονται στα προτεινόμενα συγγράμματα, η λειτουργία των οποίων είναι επικουρική.

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

Στόχος του μαθήματος, πέρα από την κατάρτιση των φοιτητών σε όσα αφορούν την ηθική, είναι η άσκησή τους στην χρήση του ηθικού επιχειρήματος, η ανάπτυξη της κριτικής τους σκέψης και η ενίσχυση της διάθεσής τους να θέτουν στην βάσανο της αμφισβήτησης οποιαδήποτε αυθεντία. Παράλληλος στόχος είναι η διευκόλυνσή τους στην διευθέτηση των ηθικών ζητημάτων που τους απασχολούν στην πραγματική ζωή.