ΦΥΣΙΚΗ 1 (Υ013)

Πληροφορίες

Διδάσκοντες - ΠρόγραμμαΤΜΗΜΑ Α

Διδάσκων: Στυλιάρης Ευστάθιος

Πρόγραμμα: Τετάρτη 09:00-11:00, Πέμπτη 13:00-15:00 και Παρασκευή 13:00-15:00 στο αμφιθέατρο ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ

 

ΤΜΗΜΑ Β

Διδάσκοντες: Βασιλείου Μαρία και Μανουσάκης-Κατσικάκης Αρκάδιος

Πρόγραμμα: Δευτέρα 09:00-11:00, Τρίτη 13:00-15:00 και Πέμπτη 09:00-11:00 στο αμφιθέατρο ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ

 

838

Περιεχόμενο ΜαθήματοςΕβδομάδα        Κεφάλαιο 

1                      Στατική.

Η δύναμη ως το αίτιο που προκαλεί κίνηση. Διανυσματική φύση των δυνάμεων. Ισορροπία δυνάμεων. Δράση και αντίδραση, δύναμη τριβής. Ροπή σε 2 διαστάσεις. Η αρχή του μοχλού. Ισορροπία στερεού σώματος σε 2 διαστάσεις. Κέντρο μάζας. Εύρεση κέντρου μάζας με ολοκλήρωση. Σταθερό και ασταθές σημείο ισορροπίας.

 

1                      Κινηματική.

Ταχύτητα και επιτάχυνση. Διανυσματική φύση της ταχύτητας και επιτάχυνσης. Κυκλική κίνηση. Ακτίνα καμπυλότητας. Βολές

 

3.5                   Οι νόμοι του Νεύτωνα.

Ο πρώτος νόμος του Νεύτωνα. Ο δεύτερος νόμος του Νεύτωνα, αδρανειακή μάζα. Σταθερή επιτάχυνση (η κίνηση σώματος κοντά στην επιφάνεια της Γης). Τρίτος νόμος του Νεύτωνα. Ορμή, ώθηση, διατήρηση της ορμής Έργο, κινητική ενέργεια, δυναμική ενέργεια. Διατήρηση της ενέργειας. Διαγράμματα δυναμικής ενέργειας.  Διατήρηση ορμής και στροφορμής. Σύστημα κέντρου μάζας. Ελαστικές και μη-ελαστικές κρούσεις. Δυναμική σωμάτων μεταβλητής μάζας.

 

1.5                   Ειδική θεωρία της σχετικότητας.

Σχετική ταχύτητα. Γαλιλαϊικοί μετασχηματισμοί. Το πείραμα των Michelson-Morley – σταθερότητα της ταχύτητας του φωτός. Οι αρχές του Einstein για την ειδική σχετικότητα. Περιγραφή γεγονότων στη σχετικότητα. Το ταυτόχρονο. Διαστολή του χρόνου, ιδιόχρονος. Σχετικότης του μήκους. Οι μετασχηματισμοί του Lorentz. Μετασχηματισμοί ταχυτήτων. Πειραματική επιβεβαίωση προβλέψεων σχετικότητας.

 

2                      Σύστημα πολλών σωματιδίων - Στερεό Σώμα

Στερεό σώμα. Μεταφορική και περιστροφική κίνηση στερεού σώματος σε 2 διαστάσεις. Ροπή αδράνειας. Στροφορμή στερεού σώματος περί σταθερό άξονα. Περιστροφική κινητική ενέργεια. Υπολογισμός της ροπής αδρανείας. Θεώρημα των παραλλήλων αξόνων. Το φυσικό εκκρεμές. Γωνιακή ώθηση. Απλές κρούσεις μεταξύ στερεών σωμάτων. Η στροφορμή ως διάνυσμα στις 3 διαστάσεις

 

1                      Ταλαντώσεις.

Απλή αρμονική κίνηση. Ο αρμονικός ταλαντωτής Ταλαντώσεις με απόσβεση, κρίσιμη ταλάντωση. Εξαναγκασμένη ταλάντωση με αρμονική διέγερση, συντονισμός. Φυσικό εκκρεμές, στροφικό εκκρεμές. Παραδείγματα περιλαμβανομένου και του κωνικού εκκρεμούς.

 

1                     Βαρύτης και στροφές.

κεντρομόλος δύναμη. Στροφορμή σε 2 διαστάσεις. Νόμοι του Κέπλερ. Ο νόμος της παγκόσμιας βαρύτητας. Κυκλικές τροχιές στο βαρυτικό πεδίο. Βαρυτικό δυναμικό και ενέργεια. Βαρύτης ως συντηρητικό πεδίο.                

 

1                      Μηχανική των ρευστών.

Πίεση και τάση. Υδροστατική ισορροπία, Άνωση και απόδειξη της αρχής του Αρχιμήδη. Ροή ρευστού, εξίσωση συνέχειας. Η έννοια της παροχής, Οι εξισώσεις του Bernoulli. Δυναμική άνωση. Παραδείγματα πεδίων ροών.