Περιεχόμενο μαθήματος (Syllabus)Παρουσιάζονται βασικές έννοιες και αρχές της επιστήμης της γλωσσολογίας. Στο πρώτο μέρος του μαθήματος εξετάζονται συνοπτικά: η φύση του γλωσσικού σημείου (F. de Saussure, E. Benveniste), το κύκλωμα της επικοινωνίας (F. de Saussure), οι λειτουργίες της επικοινωνίας (R. Jakobson), η υπόθεση της γλωσσικής σχετικότητας (B. L. Whorf), γλωσσική ικανότητα και εγκέφαλος. Στο δεύτερο μέρος του μαθήματος εξετάζονται τα επίπεδα γλωσσικής ανάλυσης (Φωνητική-Φωνολογία, Μορφολογία, Σύνταξη) υπό την οπτική της γενετικής γραμματικής (N. Chomsky).

Συνιστώμενη ΒιβλιογραφίαV. Fromkin, R. Rodman & N. Hyams, Εισαγωγή στη μελέτη της γλώσσας, Αθήνα: Πατάκης, 2008.

J. Lyons, Εισαγωγή στη θεωρητική γλωσσολογία, μτφ. Ά. Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, Ζ. Γαβριηλίδου & Α. Ευθυμίου, Αθήνα: Μεταίχμιο, 2002.

G. Mounin, Κλειδιά για τη γλωσσολογία, μτφ. Ά. Αναστασιάδη-Συμεωνίδη. Αθήνα: Μ.Ί.Ε.Τ., 1984.

Δ. Γούτσος, Γλώσσα: Κείμενο, ποικιλία, σύστημα. Αθήνα: Κριτική, 2012.

Θ. Παυλίδoυ, Επίπεδα γλωσσικής αvάλυσης, Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, 2008.

Ει. Φιλιππάκη-Warburton, Εισαγωγή στη θεωρητική γλωσσολογία. Αθήνα: Νεφέλη, 1992.