Πληροφορική Ι

Πληροφορίες

Περιεχόμενο ΜαθήματοςΑλγοριθμική επίλυση προβλημάτων και προγραμματισμός με MATLAB.  

Μερικά από τα θέματα που θα καλυφθούν περιλαμβάνουν:

  • Βασικές έννοιες υπολογιστών και αλγορίθμων.
  • Μεταβλητές, τελεστές/εκφράσεις, αναθέσεις, είσοδος/έξοδος.
  • Εντολές ελέγχου και επανάληψης.
  • Συναρτήσεις, αναδρομή.
  • Πίνακες/διανύσματα και βασικές δομές δεδομένων.
  • Αναζήτηση/ταξινόμηση, αποτελεσματικότητα αλγορίθμων.
  • Υπολογιστική αναπαράσταση αριθμών.
  • Μαθηματικές εφαρμογές, προσομοίωση/μοντελοποίηση, γραφικά.
  • Εισαγωγή στο LaTeX.

Εκπαιδευτικές ΔραστηριότητεςΗ διδασκαλία περιλαμβάνει 4 ώρες θεωρίας και 2 ώρες εργαστηρίου κάθε εβδομάδα. Τα εργαστήρια είναι προαιρετικά και απευθύνονται μόνο σε πρωτοετείς φοιτητές που επιθυμούν να κάνουν πρακτική εξάσκηση σε μέρος της ύλης που διδάσκονται στη θεωρία (δείτε τον τρόπο επιλογής εργαστηρίου παρακάτω).

 

Οι ώρες και αίθουσες διδασκαλίας είναι οι εξής:

 

Για τους φοιτητές/τριες με ΑΜ που λήγει σε 0,1,2,3,4 [Μιχάλης Δρακόπουλος]

Τρίτη 15:00 - 17:00, αίθουσα ΑΜΦ23

Πέμπτη 13:00 - 15:00, αίθουσα ΑΜΦ24

 

Για τους φοιτητές/τριες με ΑΜ που λήγει σε 5,6,7,8,9 [Δημήτριος Θηλυκός]

Τρίτη 13:00 - 15:00, αίθουσα ΑΜΦ23

Πέμπτη 11:00 - 13:00, αίθουσα ΑΜΦ24

 

Τα Εργαστήρια θα ξεκινήσουν στις 23 Οκτωβρίου και θα γίνονται στις αίθουσες Α και Γ του Εργαστηρίου Υπολογιστών του Τμήματος. Θα υπάρχουν τα εξής διαθέσιμα τμήματα:

 

Εργαστήρια για φοιτητές/τριες με ΑΜ που λήγει σε 0,1,2,3,4 [Μιχάλης Δρακόπουλος]

- Τμήμα Α3, Γ3 - Τρίτη 13:00 - 15:00

- Τμήμα Α4, Γ4 - Πέμπτη 11:00 - 13:00

 

Εργαστήρια για φοιτητές/τριες με ΑΜ που λήγει σε 5,6,7,8,9 [Δημήτριος Θηλυκός]

- Τμήμα Α1, Γ1 - Τρίτη 09:00 - 11:00

- Τμήμα Α2, Γ2 - Τρίτη 11:00 - 13:00

 

Τρόπος επιλογής εργαστηρίου

Στόχος είναι να γίνουν συνολικά 8-10 εργαστηριακά μαθήματα.

Κάθε πρωτοετής φοιτητής εγγράφεται και παρακολουθεί αποκλειστικά ένα τμήμα εργαστηρίου σε όλη τη διάρκεια του εξαμήνου.  Η επιλογή τμήματος θα γίνει μέσω της eclass (μέσω του συνδέσμου "Ομάδες Χρηστών") κατά την εβδομάδα πριν την έναρξη των εργαστηρίων, κατόπιν σχετικής ανακοίνωσης. Όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τα εργαστήρια πρέπει να εγγραφούν στην Ομάδα Χρηστών του τμήματος που επιθυμούν, με την προϋπόθεση ότι θα υπάρχουν κενές θέσεις. Μετά την εγγραφή σε κάποιο Τμήμα Εργαστηρίου δεν θα είναι δυνατή η αλλαγή Τμήματος.

Όσοι φοιτητές εγγραφούν σε εργαστήριο που δεν αντιστοιχεί στον Α.Μ. του θα διαγράφεται αυτόματα.

Όσοι φοιτητές επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν στα εργαστήρια τους δικούς τους φορητούς υπολογιστές, μπορούν (και ενθαρρύνονται) να το κάνουν.

Οι φοιτητές από μετεγγραφή που δεν έχουν ακόμα λογαριασμό στην eclass, μπορούν απλά να προσέρχονται στο τμήμα που τους ενδιαφέρει.

Τα εργαστήρια λειτουργούν συμπληρωματικά της θεωρίας και έχουν ως βασικό στόχο την εξάσκηση των φοιτητών στον προγραμματισμό ώστε να κατανοηθούν καλύτερα κάποιες από τις έννοιες του θεωρητικού μέρους του μαθήματος. Σκοπός είναι να παρακολουθούν τα εργαστήρια οι φοιτητές που πραγματικά πιστεύουν ότι έχουν την ανάγκη πρακτικής εξάσκησης και επιπλέον βοήθειας από τους βοηθούς των εργαστηρίων.

 

Βαθμολογία των εργαστηρίων και τελική βαθμολόγηση του μαθήματος

Ο βαθμός του εργαστηρίου θα δοθεί με βάση την τελική εξέταση που θα πραγματοποιηθεί στο εργαστήριο την τελευταία εβδομάδα των μαθημάτων. Ο βαθμός θα είναι στην κλίμακα 0-2 και θα μετράει μόνο εάν αυξάνει τον τελικό βαθμό και μόνο για όσους γράψουν στην εξέταση του μαθήματος βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο του 5. Δικαίωμα στην τελική εξέταση του εργαστηρίου έχουν όσοι συμπληρώσουν παρουσία πάνω από 70% στο σύνολο των εργαστηρίων που θα πραγματοποιηθούν.

Πιο συγκεκριμένα, αν:

exam : ο βαθμός του γραπτού (0-10)
lab : ο βαθμός του εργαστηρίου (0-2)
final : ο τελικός βαθμός του μαθήματος (0-10)

totalLabs: συνολικός αριθμός εργαστηρίων που θα γίνουν στη διάρκεια του εξαμήνου
presence: σύνολο εργαστηρίων που παρακολουθήσατε.

Τότε:

if (
exam >= 5 && presence/totalLabs >= 0.7)
    
final = min(max(exam, 0.85*exam+lab), 10);
else
    
final = exam;
end

δηλαδή, στην καλύτερη περίπτωση, το εργαστήριο μπορεί να αυξήσει τον τελικό βαθμό του μαθήματος (εάν είναι από 5 έως 9) κατά μία μονάδα.

Βοηθήματα1. C.F. van Loan & K.-Y.D. Fan. Το MATLAB στην Υπολογιστική Επιστήμη και Τεχνολογία - Μια Εισαγωγή. Εκδόσεις DaVinci, 2012.

2. Σημειώσεις των διδασκόντων.

Ανθρώπινο ΔυναμικόΔιδάσκοντες Θεωρίας:

Δημήτριος Θηλυκός
Μιχάλης Δρακόπουλος
Υπεύθυνοι και Βοηθοί των εργαστηρίων:

 

Α1 (Τρίτη 09:00-11:00) Ιωάννης Λιβιεράτος, Αριστοτέλης Κουλακμανίδης
Γ1 (Τρίτη 09:00-11:00) Ελευθέριος Γούναρης

 

Α2 (Τρίτη 11:00-13:00) Βασίλειος Κατσιάνος, Παναγιώτης-Εμμανουήλ Πρεβεζιάνος
Γ2 (Τρίτη 11:00-13:00) Δήμητρα Τσουτσουλοπούλου, Αγγελική Ζούπα, Πηνελόπη Τίκα

 

Α3 (Τρίτη 13:00-15:00) Ιωσήφ Λύτρας, Ηλέκτρα-Στυλιανή Γεωργιάδου, Δημήτριος Δεμπέλας
Γ3 (Τρίτη 13:00-15:00)  Βασίλειος Περράκης, Δανάη Μπάλλα, Ιωσήφ Ζυμπίδης

 

Α4 (Πέμπτη 11:00-13:00) Ναϊρούζ Ελθίνι, Νίκος Νικολόπουλος, Ευαγγελία Σεχρεμέλη, Ευάγγελος Φουντουλάκης
Γ4 (Πέμπτη 11:00-13:00) Χρήστος Λιανός, Ανδρέας Αβουκάτος, Ειρήνη Γεωργουλάκη