Βασικό βοήθημα

Προτεινόμενα συγγράμματα

Parameterized Algorithms, Marek Cygan, Fedor V. Fomin, Łukasz Kowalik, Daniel Lokshtanov, Dániel Marx, Marcin Pilipczuk, Michał Pilipczuk, Saket Saurabh

Βοηθήματα

Βιβλιογραφία

Parameterized Complexity, Rod G. Downey, M.R. Fellows

 

Fundamentals of Parameterized Complexity, Rod G. Downey, M.R. Fellows

 

Invitation to Fixed-Parameter Algorithms, Rolf Niedermeier

 

Parameterized Complexity Theory, Jörg Flum, Martin Grohe

 

 

Συμπληρωματικά Στοιχεία