Περιγραφή2014-15: Διδάσκoντες Γιάννης Εμίρης και Χρήστος κοναξής (Τμ.Πληροφορικής)

Τρόποι αξιολόγησης / εξέτασης- Homework assignments (40-50%)
- Presentation of course project (40-50%)
- Oral participation (5-10%)

ΒοηθήματαMAIN

  • Cox. Little, O'Shea: Ideals, varieties and algorithms, Springer (βιβλιοθήκη, διδάσκων)

  • C. Yap: Fundamental Problems of Algorithmic algebra, Oxford U Press (http://www.cs.nyu.edu/cs/faculty/yap/book/,  ftp://cs.nyu.edu/pub/local/yap/Algebra)

  • Cox, Little, O'Shea: Using algebraic geometry, Springer (βιβλιοθήκη, διδάσκων)

  • B. Sturmfels: Solving Systems of Polynomial Equations, AMS Press, 2002 (http://math.berkeley.edu/~bernd/cbms.pdf, 2.07 MB)

  • Σημειώσεις Ι. Εμίρη (pdf, 699.48 KB) και Διαφάνειες (pdf). Go to Εγγραφα for the PDF's.

 

SUPPLEMENTARY

  • D. Bini and V.Y. Pan, Polynomial and Matrix Computations, vol.1: Fundamental Algorithms, Birkhauser, 1994.
  • Dickenstein and Emiris (eds): Solving polynomial equations: Foundations, Algorithms, Applications. Springer (βιβλιοθήκη, διδάσκων)
  • J. von zur Gathen and J. Gerhard, Modern Computer Algebra, Cambridge Univ. Press, 2003