ΠεριγραφήΤο μάθημα είναι μεταπτυχιακού επιπέδου και απευθύνεται σε φοιτητές της 2ης και 6ης κατεύθυνσης.

Περιεχόμενο ΜαθήματοςΕπιχειρησιακές Διαδικασίες (ΕΔ) καί Κατηγορίες αυτών, Κύκλος ζωής ΕΔ, Moντέλα ΕΔ καί κατηγορίες αυτών: προσανατολισμένα σε δραστηριότητες, πράκτορες, στόχους, γραφικά μοντέλα κλπ., Αφαίρεση ΕΔ, Ταίριασμα ΕΔ, Αναδιοργάνωση ΕΔ και Μεθοδολογίες: Μεθοδολογία Davenport & Short, Μεθοδολογία Hammer & Champy, Μεθοδολογία Jacobson, PADM, κλπ., Σύγκριση μεθοδολογιών, Εργαλεία μοντελοποίησης ΕΔ, Κατασκευή μοντέλων ΕΔ, Προσομοίωση, ανασχεδιασμός, Εργαλεία και Τεχνολογίες Υλοποίησης  ΕΔ: Workflow Management Systems, Yπηρεσιοστρεφής Μοντελοποίηση και Ανάπτυξη ΕΔ: Μοντελοποίηση ΕΔ με τη γλώσσα BPMN (Business Process Modeling Notation), Υλοποίηση ΕΔ με τη γλώσσα BPEL (Business Process Execution Language), Ερευνητικά ζητήματα.

 

Business processes (BP) and their categories, BP lifecycle, BP models and their categories: activity-oriented, agent-oriented, goal-oriented, visual model-oriented, etc. BP Abstraction, BP Matching, BP reengineering and related methodologies: Davenport & Short, Hammer & Champy, Jacobson, PADM, etc., Comparison of methodologies, BP modeling tools: BP model design, simulation, reengineering, BP implementation tools and technologies, BP modeling in BPMN (Business Process Modeling Notation), BP implementation in BPEL (Business Process Execution Language), research issues.

ΠερισσότεραΤο μάθημα έχει σαν στόχο να βοηθήσει τους φοιτητές να κατανοήσουν τι είναι:
Επιχειρησιακή Διαδικασία (ΕΔ), Μοντέλα ΕΔ, Αφαίρεση ΕΔ, Ταίριασμα, Αναδιοργάνωση ΕΔ, Προσομοίωση ΕΔ, Μεθοδολογίες Αναδιοργάνωσης ΕΔ, Υλοποίηση ΕΔ. Επίσης, οι φοιτητές θα γνωρίσουν σύγχρονες τεχνολογίες (web services, BPMN, BPEL) καθώς και τεχνικές για Workflow Management γιά μοντελοποίηση καί υλοποίηση ΕΔ.

Τρόποι αξιολόγησης / εξέτασηςΗ αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται μέσω εξετάσεων και υποχρεωτικών εργασιών.


ΒοηθήματαΣύνολο σημειώσεων και Papers που βρίσκονται στο e-class


ΔιδάσκοντεςΑφροδίτη Τσαλγατίδου

   Αναπλ. Καθηγήτρια, Email: atsalga at di.uoa.gr