Συμπίεση Δεδομένων (ΠΜΣ 536)

Πληροφορίες

Περιεχόμενο ΜαθήματοςΜέρος Α (Σαγκριώτης): 1. Ανάγκη για κωδικοποίηση των συμβόλων μιας πηγής, εντροπία πηγής χωρίς μνήμη. 2. Κωδικοποίηση της εξόδου πηγής χωρίς μνήμη με πεπερασμένο αλφάβητο, σχέση του ρυθμού κωδικοποίησης και της εντροπίας πηγής, κώδικες εντροπίας (Huffman, Lempel-Zif, Αριθμητικοί Κώδικες) 3. Κωδικοποίηση της εξόδου πηγής χωρίς μνήμη με συνεχές αλφάβητο, παραμόρφωση, σχέση ρυθμού κωδικοποίησης και παραμόρφωσης, βαθμωτοί κβάντιστές, διανυσματικοί κβαντιστές. 4 Κωδικοποίηση της εξόδου πηγής με μνήμη με συνεχές αλφάβητο,DPDM, κωδικοποίηση με μεθόδους γραμμικής πρόγνωσης, κωδικοποίηση με χρήση μετασχηματισμών- KLΤ και DCT. Μετασχηματισμοί κυματιδίων. 5. Σύντομή περιγραφή προτύπων κωδικοποίησης εικόνας JPEG και JPEG2000. Μέρος Β (Ελευθεριάδης): 1. Η ψηφιακή δομή του βίντεο (SIF, CCIR-601, CIF, HDTV), μετατροπές (διαστάσεων εικόνας, ρυθμού εικόνων. Μέτρηση ποιότητας. Βασικά εργαλεία συμπίεσης (DPCM, DCT, Huffman, Arithmetic coding, Motion Compensation). Χαρακτηρισμός ποιότητας κωδικοποιητή (καμπύλες R-D, Bjontegaard delta). Έλεγχος ρυθμού μετάδοσης. 2. H.261 – δομή και λεπτομερής εξέταση. 3. Κωδικοποιητής H.261 RM8. 4. H.264 – βασική δομή και καινοτομίες, κωδικοποιητής JM (rate control, RDO, fast ME). 5. Η.264 Scalable Video Coding (SVC) – δομή και καινοτομίες.