ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ ΙΙ

Πληροφορίες

Περιεχόμενο ΜαθήματοςΤυχαία κίνηση. Μικροσκοπική περιγραφή της μοριακής κίνησης. Συναρτήσεις κατανομής. Κινητική θεωρία αερίων, ισοκατανομή ενέργειας. Σύνδεση με θερμοδυναμικά συστήματα. Μοριακές συγκρούσεις, φαινόμενα μεταφοράς. Αναπαραγωγή της θερμοδυναμικής μέσω Στατιστικών Συνόλων. Στατιστική Maxwell-Boltzmann, κβαντική στατιστική Bose-Einstein και Fermi-Dirac. Συστήματα αλληλεπιδρώντων σωμάτων.  Χημική ισορροπία. Προσομοίωση μακροσκοπικών συστημάτων μέσω Στοχαστικών Διαδικασιών (Monte Carlo)και Μοριακής Δυναμικής με την χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή