Περιεχόμενο ΜαθήματοςΑ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

Εισαγωγικές έννοιες - Ιστορική αναδρομή - Φυσιολογική Σύγκλιση - Νέες προσεγγίσεις (1 ώρα). Εξωτερικό περιβάλλον –Συγκριτική μέθοδος- πλαστικότητα Φυσιολογικών αποκρίσεων (3 ώρες): Φυσιολογικά όριαΦυσιολογικές στρατηγικές (2 ώρες). Μεταβολισμός και παραγωγή ενέργειας- Μεταβολικος ρυθμός και οι ιδιαιτερότητες του (3 ώρες). Επίδραση του μεγέθους (2 ώρες). Μηχανισμοί Προσαρμογής (1 ώρα)Οικονομία νερού στα ζώα - Στρατηγικές-Μηχανισμοί (3 ώρες). Ωσμωρύθμιση - Απεκκριτικά συστήματα – Αποβολή παραπροϊόντων του αζώτου (4 ώρες). Θερμορύθμιση (3 ώρες). Αναπνοή (3 ώρες). Κυκλοφορικά συστήματα (2 ώρες). Νευρικά συστήματα (2 ώρες). Αισθητηριακή φυσιολογία (2 ώρε2), Κίνηση και μυϊκά συστήματα (2 ώρες). Πεπτικά συστήματα (1 ώρα). Ενδοκρινικά συστήματα (3 ώρες). Συγκριτική Ανοσολογία (2 ώρες)

 

Β. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ:

1. Μελέτη της υπόφυσης - Ορμονική ρύθμιση του χρώματος στο βάτραχο.- 2-3. Βιονεργετική - Προσδιορισμός ATP 4. Μηχανισμοί κυτταρικής μεταφοράς - Κυτταρική διαπερατότητα . 5. Ιδιότητες του καρδιαγγειακού συστήματος. - Συγκριτική μελέτη της καρδιάς των σπονδυλωτών. 6. Μηχανισμοί διατήρησης της κυτταροπλασματικής οξειδοαναγωγικής ισορροπίας σε σπονδυλωτά και ασπόνδυλα. 7. Μετατοπίσεις της καμπύλης κορεσμού της αιμοσφαιρίνης- Συγκριτική Αιματολογία 8. Μηχανισμοί πέψης σε σπονδυλωτά και ασπόνδυλα.10. Ωσμωρύθμιση. 11. Μεταβολικός ρυθμός.12. Συγκριτική Ανοσολογία

Τρόποι αξιολόγησης / εξέτασηςΟι εργαστηριακές ασκήσεις από το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 συμμετέχουν κατά 30% στον τελικό βαθμό του μαθήματος. Ο βαθμός του εργαστηρίου προκύπτει από ξεχωριστές πρακτικές εξετάσεις που γίνονται ταυτόχρονα με τις εξετάσεις του μαθήματος. 

Ανθρώπινο Δυναμικό Σ. Δ. Βαλάκος Αν. Καθηγητής,Σ. Ευθυμιόπουλος. Καθηγητής,, Π. Παπαζαφείρη Αν. Καθηγήτρια, Ρ. Τσιτσιλώνη Αν. Καθηγήτρια, Ι.Αικ. Αγγελή  Επικ. Καθηγήτρια

Εκπαιδευτικές ΔραστηριότητεςΏρες διδασκαλίας εβδομαδιαίως : α) Μάθημα 3 β) Εργαστήριο 3

Συμπληρωματικά Στοιχεία Στη βιβλιοθήκη της ΣΘΕ υπάρχουν αρκετά αντίτυπα από διάφορα βιβλία Φυσιολογίας ζώων, τα οποία είναι στη διάθεση των φοιτητών.